خدمات پس از فروش لباسشویی

نما در تهران

تاریخ : 1397.11.14
نویسنده : washingmachine

وی ادامه‌ داد: علی‌رغم این که نماها رو به فضای عمومی هستند، اما ما شاهد هستیم که پنجره‌ها به عنوان ارتباط مستقیم با معابر و فضاهای عمومی قلمداد می‌شوند؛ اما از طریق پرده محجور شده‌اند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران در بخش دیگری از صبحت‌های خود، تاکید کرد: ما نتوانسته ایم مدلی متناسب با شرایط موجود ارائه دهیم و متأسفانه الگوهای نامناسب امروز به روستاهای ما نیز سرایت پیدا کرده است.

وی ادامه‌ داد: در مورد الگوی مسکن باید به این سمت حرکت کنیم که فضای زندگی متناسب با سبک زندگی را فراهم کنیم و در این‌ راستا نیاز به هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط داریم. بی تردید معنای نما بسیار مهم است و این که چگونه آن را تفسیر کنیم بسیار حائز اهمیت است. باید معنای تعریف شده برای این پوسته و رختی که ساختمان‌ها بر تن دارند تعریف کنیم.

دسته بندی :  اخبار