خدمات پس از فروش لباسشویی
» » خدمات سرپایی سلامت

خدمات سرپایی سلامت

تاریخ : 1397.11.15
نویسنده : washingmachine

با اشاره به برنامه‌های درمانی وزارت بهداشت و اقداماتی که در راستای اجرای این برنامه‌ها انجام شده است، اظهارکرد: یکی از اقدامات ما طی سه سال اخیر حمایت از زوج‌های نابارور بود که در این زمینه با اقداماتی که انجام دادیم، پرداخت از جیب مردم برای درمان ۳ میلیون زوج نابارور کاهش یافت و شاهد پوشش ۸۵ درصدی هزینه درمان زوجین نابارور طبق برنامه وزارت بهداشت بودیم.

وی افزود: تجهیزات این حوزه ارتقا یافت و ۲۴ مرکز موجود درمان ناباروری توسعه پیدا کرد. در عین حال ۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم به‌ویژه درشش استان فاقد مرکز درمان ناباروری شامل یاسوج، زاهدان، بندرعباس، شهرکرد، گلستان و لرستان تأسیس شد. از طرفی بانک اطلاعات بخش‌ها و مراکز درمان ناباروری کشور ایجاد و ثبت اطلاعات بیماران و خدمات درمان ناباروری امکان پذیر شد.

دسته بندی :  اخبار