خدمات پس از فروش لباسشویی
» » میدان هشت گنبد

میدان هشت گنبد

تاریخ : 1397.11.17
نویسنده : washingmachine

کارشناسان باور دارند شهر موجود زنده‌ای است که در روزگارهای گوناگون چهره دیگری به خود می‌گیرد. هر چند این دیگرگونی در سده‌های گذشته هم وجود داشته است ولی در گذشته مردم وابستگی بالایی با محل زندگی خود داشته و آن را اَرج می‌نهادند و راضی نبودند با سهل‌انگاری از آن مکان کوچ کرده یا در آن دیگرگونی پدید آورند. اما امروزه با کاهش بستر مناسب برای رویدادهای شهری و پیوندهای اجتماعی، از هیجانات وابستگی شهروندان به پیرامون خود کاسته شده و شهرها جز بستری برای رفت و آمدهای تکراری نیستند. هر آنچه که در این سرزمین از گذشته برجای مانده و یا پاسداری شده، امروزه به عنوان شاهکار در جهان مطرح است. هر چند کسانی هم بودند که در پی ثبتِ نام خود در تاریخ، ویرانی‌هایی را به بار آوردند و نمونه‌ای از این دو را آشکارا می‌توان در اصفهان دید.

اگرچه در دوره‌های گوناگون به میدان نقش جهان بخش‌هایی افزوده شده، ولی با ریزبینی استادکاران یکپارچگی آن را پاس داشته‌اند و وارون آن کاخ‌هایی به دست «ظل‌السطان» پسر ناصرالدین شاه، در اصفهان ویران گشت؛ این کجا و آن کجا! تهران نیز از هنگامی که به عنوان پایتخت برگزیده شد تا به امروز با افزایش جمعیت و دگرگونی در سبک زندگی مردم چهره‌های بسیاری به خود گرفته است. در این گزارش کوشش شده بخشی از بافت تاریخی ارزشمند تهران مورد بررسی قرار گیرد.

دسته بندی :  اخبار