خدمات پس از فروش لباسشویی
» » بخش کودکان بیمارستان فیروزآبادی

بخش کودکان بیمارستان فیروزآبادی

تاریخ : 1397.11.29
نویسنده : washingmachine

بخش کودکان بیمارستان فیروزآبادی با ۱۸ تخت بیمارستانی و هفت تخت بخش مراقبت‌های ویژه اطفال با اعتباری معادل چهار میلیارد تومان با حضور استاندار تهران در شهرستان ری افتتاح شد.

بخش کودکان بیمارستان فیروزآبادی با هدف جلوگیری از انتقال بیماران این بخش به سایر بیمارستان‌های شهرستان ری و تهران انجام شده است.

دسته بندی :  اخبار